Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Majetkové priznania

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

27

marec

2011

27.03.20117/2011 Komunálny odpad 13,50 € Technické služby Senica

27

marec

2011

27.03.20116/2011 Dodávka elektriny 78,14 € ZSE Energia a.s, Bratislava

27

marec

2011

27.03.20115/2011 Dodávka elektriny 40,38 € ZSE Energia a.s., Bratislava

27

marec

2011

27.03.20114/2011 Opatrovateľská služba 205,00 € Slov. Červený kríž, Senica

27

marec

2011

27.03.20113/2011 Jedálne kupóny 87,09 € Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava

1 2 352 353 354