Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Majetkové priznania

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

27

marec

2011

27.03.201121/2011 Telefón 26,92 € T-Com, Bratislava

27

marec

2011

27.03.201120/2011 Dodávka elektriny 73,63 € ZSE Energia a.s. , Bratislava

27

marec

2011

27.03.201119/2011 Dodávka elektriny 38,16 € ZSE Energia a.s., Bratislava

27

marec

2011

27.03.201118/2011 Elektroinštalačné práce-vianočná výzdoba 62,90 € Technické služby Senica

27

marec

2011

27.03.201117/2011 Veľkokuchynské zariadenie 5 000,00 € Jozef Tóth, Lučenec

1 2 351 352 353 355 356