Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Majetkové priznania

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

27

marec

2011

27.03.20112/2011 Finančný spravodajca, predplatné 1,23 € Poradca podnikateľa s.r.o., Žilina

27

marec

2011

27.03.20111/2011 Poistné 529,48 €Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava

21

marec

2011

Nájomný bytový dom Rybky

21

marec

2011

Nájomný bytový dom Rybky

1 2 353 354