Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

14

február

Kúpna zmluva 07940/2020/OI s TTSK

5

december

2019

Kúpna zmluva

19

november

2019

Zmluva o poskyt. audítorských služieb

12

november

2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov FC

29

október

2019

FD/2019/240, Slovak Telekom a.s., 38,58€, VS:8240733932

1 2 3 318 319