Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

8

jún

FD/2020/01- FD/2020/116

26

máj

Zmluva o dielo – P.Jelínek

20

máj

Zmluva o dielo s Ing. Oslejová

12

máj

Kúpna zmluva zo dňa 12.5.2020(S.Harnošová)

6

apríl

Zmluva č.320 0862 DHZ Rybky

1 2 3 338 339