Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

4

október

2021

Dodatok č.1 k Zmluve o vykonávaní posudkovej činnosti pre určenie odkázanosti na sociálnu službu.

24

august

2021

Kúpna zmluva medzi COOP Jednota Senica a Obcou Rybky

9

august

2021

Faktúry od 01.01.2021-31.07.2021

2

august

2021

Dodatok č.1 k zml. o zriadení vec. bremena – obec Rybky a Agro-West sro.

21

jún

2021

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve medzi H.Ravas, Agro-West sro. a obcou Rybky

1 2 3 345 346