Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

20

október

2020

Kúpna zmluva Barcaj+Závodská z 19.10.2020

19

október

2020

Zmluva o termínovanom úvere č.44/007/20

6

október

2020

Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve-chodník na Smrdáky

20

júl

2020

Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP

15

júl

2020

Kúpna zmluva – E. Eliášová

1 2 3 340 341