Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

28

november

2022

Zmluva o termínovanom úvere Prima banka Slovensko

15

november

2022

Dodatok č. 21 k zmluve o zbere odpadov

5

október

2022

Kúpna zmluva medzi obcou a M. Mičovou

2

september

2022

Zmluva o nájme s FC

31

august

2022

FD/2022/001-FD/2022/183

1 2 3 349 350