Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Majetkové priznania

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

13

február

Zmluva o výpožičke – MAS Záhorie, o.z.

13

február

Poistná zmluva – Komunálna poisťovňa

22

január

Zmluva o bežnom účte- Prima Banka Slovensko

19

december

2023

FD/2023/112- FD/2023/255

18

december

2023

Darovacia zmluva – DHZ

1 2 3 356 357