Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

19

november

2019

Zmluva o poskyt. audítorských služieb

12

november

2019

Zmluva o prenájme nebytových priestorov FC

29

október

2019

FD/2019/240, Slovak Telekom a.s., 38,58€, VS:8240733932

29

október

2019

FD/2019/239, Slovak Telekom a.s., 30€, VS:8240672796

29

október

2019

FD/2019/238, Slovak Telekom a.s., 33,59€, VS:8238586653

1 2 3 318 319