Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

29

október

2019

FD/2019/238, Slovak Telekom a.s., 33,59€, VS:8238586653

29

október

2019

FD/2019/237, Slovak Telekom a.s., 32,48€, VS:8240304822

29

október

2019

FD/2019/236, DIGI Slovakia sro., 11,10€, VS:30914062

29

október

2019

FD/2019/235, ZAK Services, 281,18€, VS:19185

29

október

2019

FD/2019/234, Pavol Czobor, 239€, VS: 2019019

1 2 3 317 318