Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

2

august

Kúpna zmluva – Ľ. Cigáň

22

júl

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

7

júl

Darovacia zmluva

8

jún

Zmluva o nájme nebyt. priestorov

5

máj

Zmluva o dotácii z DPO SR

1 2 3 348 349