Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

31

december

2021

Fa. od 01.08.2021 – 31.12.2021

15

december

2021

Dodatok č. 20 k zmluve o zbere, preprave a zneškodnení komunálnych odpadov

1

december

2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov – potraviny

2

november

2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a zhodnotení odpadu – TextilEco a.s.

25

október

2021

Zmluva o pripojení odber. elektrického zariadenia – garáž DHZ

1 2 3 347 348