Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

15

júl

Kúpna zmluva – E. Eliášová

25

jún

Dodatok č.1 k Zmluve č.03/NO/obce/2006

22

jún

Dodatok č.1 ku Kúpnej zml.(Slavomíra Harnošová)

16

jún

Kúpna zmluva – Mikulíková Blažena, Rybky

8

jún

FD/2020/01- FD/2020/116

1 2 3 339 340