Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

31

december

2020

Zmluva o prenájme nebytových priestorov- J.Czoborová

11

december

2020

Zmluva o výpožičke

24

november

2020

Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve M.Barcaj, M.Závodská a Obec Rybky

30

október

2020

Kúpna zmluva Dobrucká, Menšíková a Obec Rybky

27

október

2020

Dodatok č.19 k zml. č3/V-KO/2000 – interval zberu triedeného odpadu

1 2 3 341 342