Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Majetkové priznania

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

18

december

2023

Darovacia zmluva – DHZ

14

november

2023

Príloha č. 1 k Zmluve č. ZSE0721201505

25

október

2023

Zmluva o spolupráci-MAS Záhorie, o.z.

30

september

2023

Zmluva o dielo – M. Májek

30

august

2023

Kúpna zmluva Obec Rybky – Radoslav a Lenka Harnošových

1 2 3 355 356