Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Majetkové priznania

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

27

marec

2011

27.03.20119/2011 Preinštalácia programov 57,63 €Ing.Ján Vlček-TOPSET, Stupava

27

marec

2011

27.03.20118/2011 Vodoinštalácia – umyvadlo,záchod,sprcha 626,24 € Marián Hovorka-MH Centrum, Trnava

27

marec

2011

27.03.20117/2011 Komunálny odpad 13,50 € Technické služby Senica

27

marec

2011

27.03.20116/2011 Dodávka elektriny 78,14 € ZSE Energia a.s, Bratislava

27

marec

2011

27.03.20115/2011 Dodávka elektriny 40,38 € ZSE Energia a.s., Bratislava

1 2 354 355 356 357