Obec Rybky

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

1

október

Zápisnica z volieb do Národnej rady SR

9

jún

Informácia o nastúpení náhradníka na uprázdnený poslanecký mandát v Obecnom zastupiteľstve v obci Rybky.

24

október

2022

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí stavebného konania…IBV Rybník

9

jún

2022

Vyhláška ÚVZ SR platná od 13.06.2022 – prekrytie horných dýchacích ciest

1

jún

2022

Záverečný účet obce Rybky za r. 2021

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny