Obec Rybky

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

5

jún

Informácia o nastúpení náhradníka na uprázdnený poslanecký mandát

15

január

Milí spoluobčania a priaznivci dobrovoľného hasičského zboru Rybky. Touto cestou Vás chceme požiadať o venovanie 2% z Vašich daní. Vyzbierané peniaze budú použité na preventívnu, zásahovú, kultúrnu a športovú činnosť. Rovnako na materiálno-technické zabezpečenie, jeho obnovu a údržbu. Tlačivá potrebné na poukázanie 2% z dane (zamestnanec): 1. “Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti. 2. “Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“ – priložené predvyplnené tlačivo. Obe vyplnené tlačivá (Potvrdenie + Vyhlásenie) doručte do 30.4.2023 na Daňový úrad v Senici,na Obecný úrad v Rybkách alebo na adresu Rybky 90. Ďakujeme za Vašu podporu.

24

október

2022

Verejná vyhláška-Oznámenie o začatí stavebného konania…IBV Rybník

9

jún

2022

Vyhláška ÚVZ SR platná od 13.06.2022 – prekrytie horných dýchacích ciest

1

jún

2022

Záverečný účet obce Rybky za r. 2021

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny