Obec Rybky

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

11

júl

Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie z posudzovania navrhovanej činnosti – VETERNÝ PARK ROHOV. Verejnosť môže do správy o hodnotení nahliadnuť v úradné hodiny OÚ Rybky. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doručiť na MŽP SR najneskôr do 10.08.2024.

26

jún

Záverečný účet Obce Rybky za rok 2023

11

jún

Správa nezávislého audítora z auditu obce za r. 2023

27

marec

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2024

29

február

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania (Ing. M. Mach)

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny