Obec Rybky

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

11

jún

Správa nezávislého audítora z auditu obce za r. 2023

7

jún

Návrh-Záverečného účtu Obce Rybky za rok 2023

27

marec

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2024

29

február

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí stavebného konania (Ing. M. Mach)

22

január

Verejná vyhláška- Stavebné povolenie ,,IBV Rybník“

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny