Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

20

júl

Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP

15

júl

Kúpna zmluva – E. Eliášová

25

jún

Dodatok č.1 k Zmluve č.03/NO/obce/2006

22

jún

Dodatok č.1 ku Kúpnej zml.(Slavomíra Harnošová)

16

jún

Kúpna zmluva – Mikulíková Blažena, Rybky

1 2 338 339