Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

12

máj

Kúpna zmluva zo dňa 12.5.2020(S.Harnošová)

6

apríl

Zmluva č.320 0862 DHZ Rybky

18

marec

Kúpna zmluva – V.Poláček/obec

10

marec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kaderníctvo

18

február

Zmluva o pôsobnosti stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie

1 2 318 319