Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

21

marec

Dohoda o prevode práv a povinností zo zmluvy

17

marec

Dodatok k zmluve o elektrine- zľava

15

marec

Dodatok k zmluve o plyne -zľava

8

február

Dodatok č.1 a č. 6 k Zmluve o aktualizácii programov – Topset Solutions sro.

20

január

Faktúry FD/2022/184-278

1 2 349 350