Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Majetkové priznania

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

30

august

Kúpna zmluva Obec Rybky – Radoslav a Lenka Harnošových

4

august

Zmluva o zriadení vecného bremena: Obec Rybky – Agro-WEST sro.

28

júl

Zmluva na vykonanie zberu komunálnych odpadov

25

júl

Kúpna zmluva Obec- J. Moravanský

21

júl

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku-Min. investícií

1 2 353 354