Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

15

jún

2011

15.06.2011 105/2011 Odvoz odpadu 16,32 € Technické služby Senica

15

jún

2011

15.06.2011 101/2011 Skládkovanie odpadu 24,95 € Technické služby Senica

15

jún

2011

15.06.2011 100/2011 Odovzdanie odpadu 33,56 € Technické služby Senica

15

jún

2011

15.06.2011 104/2011 Dodávka elektriny 1221,80 € ZSE Energia a.s, Bratislava

15

jún

2011

15.06.2011 103/2011 Dodávka elektriny 76,62 € ZSE Energia a.s, Bratislava

1 2 316 317 318 338 339