Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

6

júl

2011

06.07.2011 8101057706 Jedálne kupóny 334,57 € Le Cheque Dejeuner s.r.o, Bratislava

6

júl

2011

06.07.2011 7443073218 Preplatok SPP -231,06 € SPP a.s., Bratislava

6

júl

2011

06.07.2011 7443073219 Nedoplatok SPP 463,47 € SPP a.s., Bratislava

6

júl

2011

06.07.2011 108/2011 Poistenie majetku 100,44 € Komunálna poisťovňa, Ba

6

júl

2011

06.07.2011 107/2011 Audit účtovnej závierky za rok 2010 600,- € Ing.Marková, Nová Baňa

1 2 315 316 317 338 339