Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

20

január

2012

ÚZEMNÝ PLÁN OBCERYBKY- NÁVRH

10

január

2012

Verejná vyhláška- začatie prerokovávania návrhu riešenia „Územného plánu obce Rybky“

10

január

2012

Ú.P.N Rybky-prílohy:1, 2.1,2.2,3.1,3.2,4,5.1,5.2,6,7.1,7.2

22

december

2011

Západoslovenská energetika- Výzva na odstránenie konárov…, ktoré ohrozujú bezpečnosť a spoľahlivosť vedení

16

december

2011

VZN č.1/2012 O ostatných poplatkoch, účinnosť od 01.01.2012

1 2 41 42 43 44 45

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny