Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

3

september

Verejná vyhláška č.9/2019

20

august

Oznámenie o zverejnení výzvy na Výber odbor.hodnotiteľov ŽoNFP

31

máj

Zásady ochrany osobných údajov GDPR

31

máj

Záznam o spracovat.činnostiach GDPR

15

máj

Program Obec.zastupiteľstva na 31.05.2019

1 2 3 22 23

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny