Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

8

február

Uznesenie vlády SR o predĺžení núdzového stavu od 8.2.2021

5

február

Rozsah hodnotenia – návrh (Veterný park Rohov)

3

február

Vyhláška ÚVZ SR platná od 3.2.2021- vstupy do prevádzok a do zamestnania

1

február

Ako dotknutá obec, informujeme verejnosť o Programe rozvoja obce Smrdáky na roky 2021-2027. Oznámenie o strategickom dokumente je prístupné na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-rozvoja-obce-smrdaky-na-roky-2021-202

27

január

Elektronicné sčítanie obyvateľov, domov a bytov – leták s informáciami

https://www.scitanie.sk/storage/app/media/dokumenty/SODB_DL_Letak.pdf

1 2 3 33 34

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny