Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

5

august

2013

Doplnok č.4 k VZN 1/2012 O ostatných poplatkoch, platnosť od 15.09.2013

14

december

2012

VZN č. 13 O dani z nehnuteľnosti

14

december

2012

VZN č. 14 Omiestnych poplatkoch

14

december

2012

Doplnok č. 3 k VZN č. 1/2012

30

november

2012

Riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva dňa 14.12.2012 o 18:00 hod. v zasadačke OcU

1 2 40 41 42 47 48

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny