Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

14

marec

2014

Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2014 o nakladaní s komunálnymi odpadmi…

5

marec

2014

Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Rybky- Zmeny a doplnky č.1“.

- zverejnené na: www.enviroportal.sk, v časti EIA/SEA, IS EIA- informačný systém a na úradnej tab.obce - verejnosť môže doručiť písomné stanovisko do 15-tich dní od dňa, keď bolo Oznámenie zverejnené.

5

marec

2014

Vydávanie voličských preukazov: na základe žiadosti voliča, do 14.03.2014 na OU v Rybkách.

3

február

2014

Voľba prezidenta Slovenskej republiky dňa: 1 kolo 15.03.2014, prípadné 2. kolo 29.03.2014, včase od 7:00h do 22:00h. Miesto: zasadačka Obecného úradu v Rybkách, č .súpisné 110.

3

január

2014

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

1 2 42 43 44 52 53

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny