Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

30

jún

2012

UPN Rybky- návrh, upravená textová časť

15

jún

2012

Návrh VZN o povinnosti vypracovať povodňové plány záchranných prác

15

jún

2012

Návrh VZN o verejnej zeleni

15

jún

2012

Zverečný účet Obce 2011

8

jún

2012

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Rybky dňa 29.06.2012 o 18:00 hod.

1 2 33 34 35 37 38

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny