Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

1

október

Príloha 1 k návrhu VZN -ÚPN zmeny a doplnky č.2

1

október

Návrh VZN ,,Územného plánu obce Rybky-Zmeny a doplnky č. 2″

27

september

Veterné elektrárne Rohov – zverejnenie zámeru. https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/veterne-elektrarne-rohov

10

september

Vyhláška ÚVZ SR platná od 13.09.2021 izolácia osôb pozitívnych na COVID-19 a karanténa úzkeho kontaktu.

18

august

Územný plán obce Rybky-Zmeny a doplnky č. 2 (výkresy sú zverejnené v priečinku Územný plán)

1 2 3 4 44 45

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny