Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

4

marec

Dôležité informácie o KORONAVíRUSE

6

február

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva 21.2.2020 o 17h

31

január

Rozhodnutie o umiestnení stavby

2

december

2019

Oznámenie o začatí územ.konania – IBV Rybník

19

november

2019

Výzva na orez stromov od Západoslov.distribučnej spol. do 07.01.2020

1 2 3 4 24 25

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny