Hurá prázdniny

Podujatie obce Rybky

Podujatie

Hurá prázdniny

OZ SZMaŽ, v spolupráci s Obecným úradom Rybky a FC Rybky vás pozývajú na zahájenie prázdnin, dňa 25.06.2022 so začiatkom o 14,00 h.