Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

29

október

2019

FD/2019/233, Cavern sro., 301,63€, VS:1312019

29

október

2019

FD/2019/232, Technické služby Senica, 27€, VS:71908057

29

október

2019

FD/2019/231, MICHLOVSKý sro., 15€, VS:193182108

29

október

2019

FD/2019/230, GEO-Milan Lobík RNDr., 680,40€, VS:112019

29

október

2019

FD/2019/229, SPP a.s., 120€, VS:9000333175

1 2 3 4 317 318