Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

18

marec

Kúpna zmluva – V.Poláček/obec

10

marec

Zmluva o prenájme nebytových priestorov – kaderníctvo

18

február

Zmluva o pôsobnosti stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie

14

február

Kúpna zmluva 07940/2020/OI s TTSK

11

január

FD/2019/333, Igor Havlik, 540,60€ vs:2019077

1 2 3 4 338 339