Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

16

december

2011

VZN č.12/2012 O podmienkach používania zábavnej pyrotechniky, účinnosť od 01.01.2012

16

december

2011

VZN č. 4/2010, 5/2011, 6/2011, 7/2011, 8/2011, 10/2011, 11/2011 zostávajú v platnosti bez zmien aj pre kalendárny rok 2012.

28

november

2011

Návrh VZN č.1/2012 O ostatných poplatkoch s účinnosťou od 01.01.2012

28

november

2011

Návrh Doplnok VZN č. 1/2012 O ostatných poplatkoch s účinnosťou od 01.01.2012

28

november

2011

Návrh VZN č. 2/2012 O miestnych poplatkoch s účinnosťou od 01.01.2012

1 2 50 51 52

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny