Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

16

december

2011

VZN č.2/2012 O miestnych poplatkoch, účinnosť od 01.01.2012

16

december

2011

VZN č.3/2012 O dani z nehnuteľnost, účinnosť od 01.01.2012

16

december

2011

VZN č.9/2012 Cintorínsky poriadok, účinnosť od 01.01.2012

16

december

2011

VZN č.12/2012 O podmienkach používania zábavnej pyrotechniky, účinnosť od 01.01.2012

16

december

2011

VZN č. 4/2010, 5/2011, 6/2011, 7/2011, 8/2011, 10/2011, 11/2011 zostávajú v platnosti bez zmien aj pre kalendárny rok 2012.

1 2 45 46 47 48

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny