Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

3

január

2014

Dodatok č. 12 k Zmluve č. 3/V-KO/2000 o zbere, preprave, zneškodňovaní komunál. a dr. odpadov

17

december

2013

Rozpočet na rok 2014

17

december

2013

VZN č. 1/2014 O miestnych poplatkoch

17

december

2013

Doplnok č.1 k VZN č. 1/2014 O miestnych poplatkoch

2

december

2013

Zasadnutie OZ- 16.12.2013 o 17:30 v zasadačke Obecného úradu

1 2 20 21 22 28 29

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny