Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

16

december

2011

Doplnok VZN č.1/2012 O ostatných poplatkoch, účinnosť od 01.01.2012

16

december

2011

VZN č.2/2012 O miestnych poplatkoch, účinnosť od 01.01.2012

16

december

2011

VZN č.3/2012 O dani z nehnuteľnost, účinnosť od 01.01.2012

16

december

2011

VZN č.9/2012 Cintorínsky poriadok, účinnosť od 01.01.2012

16

december

2011

VZN č.12/2012 O podmienkach používania zábavnej pyrotechniky, účinnosť od 01.01.2012

1 2 20 21 22 23

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny