Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

14

január

Detský maškarný ples

2

december

2019

Oznámenie o začatí územ.konania – IBV Rybník

19

november

2019

Výzva na orez stromov od Západoslov.distribučnej spol. do 07.01.2020

15

november

2019

Program zasadnutia Obecného zastupiteľstva dňa 22.11.2019

23

október

2019

Program Obecného zastupiteľstva 29.10.2019

1 2 22 23

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny