kostol Rybky

O Z N A M YVážení občania, z dôvodu čerpania dovolenky bude Obecný úrad Rybky v dňoch

od 01.06.2016 do 10.06.2016

ZATVORENÝ. 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Pojazdná predajňa Mäsovýroba Kopčany bude v našej obci pravideľne predávať čerstvé bravčové a hovädzie mäso a rôzne druhy mäsových výrobkov. Predaj sa uskutoční vždy v piatok od 10h pred KD.

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Rohove prijme do trvalého pracovného pomeru upratovačku.

 

Nástup : 1. jún 2016

 

Pracovná doba: pondelok – piatok  od 6,30 do 14,30 hod.

 

                            každý tretí týždeň :  sobota od 6,30 do 12,30 hod.

 

                                                             nedeľa od 7,00 do 9, 00 hod.

 

Platové ohodnotenie : v súlade so zákonom o odmeňovaní zamestnancov vo verejnej službe

 

Prax : nepožaduje sa

 

Vzdelanie : nepožaduje sa

 

V prípade záujmu o prácu kontaktujte personálne oddelenie osobne alebo telefonicky

 

na telefónnom čísle 034/6908912.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obec Rybky ako správca daní a poplatkov podľa § 58 zákona SNR 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov, v znení neskorších predpisov vydáva túto: Výzvu na zaplatenie nedoplatku miestnych poplatkov za komunálne odpady a dane z nehnuteľnosti za rok 2016 a predošlé obdobia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 Na základe zákona č. 131/2010 Z.z o pohrebníctve v znení neskorších predpisov, Občianskeho zákonníka a VZN č. 9/2012 - Cintorínsky poriadok vyzývame občanov, ktorí nemajú uzatvorenú Zmluvu o nájme hrobového miesta so správcom cintorína - Obcou Rybky, aby tak učinili čo najskor

 

 cintorn 800x449

 

 

......................................................................................................................................................................................

 

Bedminton v KD Rybky -  4.sezóna  od 30.10.2015

 Otváracie hodiny Kultúrny dom Rybky– bedminton, stolný tenis:

  Pondelok:17:00   22:00

  Utorok:    17:00 - 22:00

  Streda:     17:00 - 22:00

 Štvrtok:   17:00 - 22:00

  Piatok:     17:00 - 22:00

  Sobota:    15:00 - 22:00

 Nedeľa:   15:00 - 22:00

 Informácie a objednávky na t.č.: 0948 686 204

 V prípade záujmu je bedminton  prístupný aj počas úradných hodín

 Obecný úrad Rybky, t.č.: 034 6511288