Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Majetkové priznania

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

27

marec

2011

27.03.201126/2011 Jatočná ošípaná 178,20 € Poľnohospodárske družstvo, Senica

27

marec

2011

27.03.201125/2011 Mandátna zmluva-Náj.bytový dom Rybky 1 575,00 € Ondrej Danada-Inž.a proj. agencia, Senica

27

marec

2011

27.03.201124/2011 Stavebné práce 100,00 € Boťánek Vendelín, Oreské

27

marec

2011

27.03.201123/2011 Skládkovanie odpadu 10,70 € Technické služby Senica

27

marec

2011

27.03.201122/2011 Stavebné práce 450,00 € Boťánek Vendelín, Oreské

1 2 350 351 352 355 356