Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Majetkové priznania

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

27

marec

2011

27.03.201146/2011 Opatrovateľská služba 205,00 € Slov. Červený kríž, Senica

27

marec

2011

27.03.201145/2011 VOK – odvoz odpadu 71,02 € Technické služby Senica

27

marec

2011

27.03.201144/2011 Telefón upomienka 47,93 € T-com, Bratislava

27

marec

2011

27.03.201143/2011 Telefón 52,56 € T-com, Bratislava

27

marec

2011

27.03.201142/2011 Objemný odpad 115,56 € Technické služby Senica

1 2 346 347 348 355 356