Zmluvy, faktúry a objednávky

Zmluvy, faktúry
a objednávky

Verejné obstarávanie

Všeobecné záväzné nariadenia

Smernice, poriadky
a rozpočet

Civilná ochrana

Zápisnice zo zasadnutí

Územný plán obce

Zmluvy, faktúry a objednávky

27

marec

2011

27.03.201114/2011 Vývoz odpadu 541,92 € Technické služby Senica

27

marec

2011

27.03.201113/2011 Odber plynu 256,00 € SPP a.s., Bratislava

27

marec

2011

27.03.201112/2011 Odber plynu 317,00 € SPP a.s., Bratislava

27

marec

2011

27.03.201111/2011 Vývoz fekálií 71,71 € Poľnohospodárske družstvo Senica

27

marec

2011

27.03.201110/2011 Komunálny odpad 14,58 €Technické služby Senica

1 2 340 341 342 343 344