Úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Farské oznamy

Cintorín

Zber a vývoz odpadu

Územný plán

Zápisnice zo zasadnutí

Voľby

Úradná tabuľa

15

jún

2012

Zverečný účet Obce 2011

8

jún

2012

Zasadnutie Obecného zastupiteľstva Rybky dňa 29.06.2012 o 18:00 hod.

20

január

2012

ÚZEMNÝ PLÁN OBCERYBKY- NÁVRH

10

január

2012

Verejná vyhláška- začatie prerokovávania návrhu riešenia „Územného plánu obce Rybky“

10

január

2012

Ú.P.N Rybky-prílohy:1, 2.1,2.2,3.1,3.2,4,5.1,5.2,6,7.1,7.2

1 2 30 31 32 33 34

Aktuálne dianie a oznamy v našej obci

Aktuality

Pondelok – Piatok

Pondelok: 07:30 – 15:30
Utorok: 07:30 – 15:30
Streda: 07:30 – 17:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 – 12:00

Čas

Úradné hodiny